Poradnik prawny

NEWSLETTER

Co 2 tygodnie informacje o nowych artykułach!
» więcej nt. newslettera

POLECANE SKLEPY

 • Kup reklam polecane sklepy

Jak kupować ubezpieczenie na życie? Strona 3 z 3

2010-11-15, Ostatnia aktualizacja: 2011-12-30

Więcej na ten temat

Jak czytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli OWU to element umowy między ubezpieczonym a ubezpieczycielem, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wybranego rodzaju polisy. Czytanie OWU to nie lada wyzwanie dla laika, który nie zna się na terminologii ubezpieczeniowej i nie wie, na co zwrócić uwagę. Dużą pomocą może się okazać nasz słowniczek (znajdziesz go artykule dodatkowym), ale warto też przeczytać nasze rady, w których jasno i przejrzyście postaramy wytłumaczyć Ci, na co zwrócić uwagę czytając OWU.Czytając OWU trzeba zwrócić uwagę m.in. na zakres ochrony i czas trwania ubezpieczenia (OWU ING Ochrona Lwa)
Czytając OWU trzeba zwrócić uwagę m.in.
na zakres ochrony i czas trwania ubezpieczenia
(OWU ING Ochrona Lwa)


Oto najważniejsze kwestie:

 • Jeśli nie opanujesz naszego ubezpieczeniowego słowniczka przed przystąpieniem do czytania umowy, możesz podeprzeć się definicjami pojęć, które większość ubezpieczycieli zamieszcza na samym początku OWU.

 • Sprawdź, po jakim czasie zaczyna obowiązywać ubezpieczenie. Zobacz, czy ochrona zaczyna się wraz z podpisaniem umowy/wpłaceniem pierwszej składki, czy obowiązuje dopiero po kilku miesiącach (tak zwany okres karencji). Taką informację znajdziesz w akapicie zatytułowanym np. „Czas trwania umowy”, „Czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela”, „Okres ubezpieczenia”.

 • Sprawdź, w jakich wypadkach zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić świadczenie. Taką informację znajdziesz w rozdziale zatytułowanym np. „Świadczenia z tytułu umowy”, „Zakres ubezpieczenia”.

 • Zobacz, w jakich sytuacjach zakład ubezpieczeń nie wypłaca świadczenia, jakie są ograniczenia jego odpowiedzialności. Takie informacje znajdziesz w rozdziałach „Wyłączenia”, „Zakres Odpowiedzialności Ubezpieczyciela”, „Zakres ubezpieczenia”

 • Znajdź informacje na temat praw i obowiązków ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Dowiesz się, jakie zobowiązania łączą się z podpisaniem przez Ciebie umowy i o czym powinien Cię poinformować ubezpieczyciel przed podpisaniem umowy i w trakcie jej trwania. Takie informacje znajdziesz w rozdziałach zatytułowanych np. „Prawa i obowiązki stron”, „Obowiązki ubezpieczyciela” , „Obowiązki ubezpieczającego”.

 • Zobacz, w jakich sytuacjach możesz wypowiedzieć umowę i z jakimi obciążeniami się to wiąże. Sprawdź, czy masz możliwość odstąpienia od umowy zaraz po jej zawarciu. Takie informacje znajdziesz w rozdziałach zatytułowanych np. „Odstąpienie od umowy”, „Wypowiedzenie umowy”, „Rozwiązanie umowy”.

 • Sprawdź ogólne informacje o składkach i sumach ubezpieczenia. Z OWU możesz dowiedzieć się, co jaki czas możesz opłacać składkę, czy istnieje możliwość przejścia na umowę bezskładkową i czy składka oraz suma ubezpieczenia podlegają indeksacji. Takie informacje powinny być umieszczone w rozdziałach zatytułowanych np. „Składka” i „Suma ubezpieczenia”.

 • Dowiedz się, czy w trakcie obowiązywania umowy masz prawo dokonania w niej zmian. Jeśli tak, koniecznie zobacz, jakie to zmiany. Takie informacje znajdziesz w rozdziale zatytułowanym np. „Zmiana umowy”.

 • Zobacz, jaka jest wartość wykupu umowy (suma, którą otrzymuje się w wyniku rozwiązania umowy). Informacja na temat wykupu znajduje się przeważnie w tym samym rozdziale, co ustalenia dotyczące wypowiedzenia umowy.

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie?


Od kogo kupić?

Wiesz już, co kupić i za ile, następne pytanie powinno brzmieć – gdzie? Tutaj masz kilka możliwości wyboru:

 • Umówienie się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym – przedstawicielem konkretnej firmy ubezpieczeniowej, który przedstawi nam ofertę swojego zakładu. Agent doprowadza do złożenia wniosku, na którego podstawie przygotowywana jest odpowiednia oferta i umowa.
 • Umówienie się na spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym – przedstawicielem klienta, który rozpatruje oferty wielu zakładów ubezpieczeń i wybiera tę najbardziej opowiadającą jego potrzebom. Brokerzy zajmują się głównie klientem biznesowym, ale część obsługuje też klientów indywidualnych.
 • Zakup ubezpieczenia przez internet – to stosunkowo nowa metoda, ale warto z niej skorzystać, ponieważ jest bardzo wygodna. Istnieje wiele serwisów, które umożliwiają porównanie ofert ubezpieczeniowych i wybranie najlepszej, odpowiadającej potrzebom. Po wybraniu rodzaju ubezpieczenia, klient ma możliwość wypełnienia i złożenia wniosku. W większości przypadków, wniosek można sfinalizować on-line. Umowa zostaje przesłana elektronicznie bądź pocztą (konieczny jest podpis). Niektóre serwisy wymagają spotkania z agentem (jest to o tyle lepsze od tradycyjnej metody, że już wcześniej określasz, jakie ubezpieczenie jest Ci potrzebne i zakład ubezpieczeń przygotowuje oferty odpowiadające Twoim potrzebom).

Umawiając się na spotkanie z agentem, który jest przedstawicielem konkretnej firmy ubezpieczeniowej i (o czym należy pamiętać) pracuje na prowizji, trzeba uważać i sprawdzić jego kompetencje. Agent, któremu nie zależy na potrzebach klienta, tylko na sprzedaniu konkretnej oferty nie będzie słuchał o potrzebach i oczekiwaniach ubezpieczającego, przedstawi tylko jeden lub dwa produkty albo będzie skupiał się na pogrążaniu konkurencji.

Ubezpieczenie grupowe

Niektórzy pracodawcy (i niektóre instytucje) oferują swoim pracownikom (i członkom) ubezpieczenia grupowe. Są to ubezpieczenia kompleksowe, których ochrona jest zazwyczaj rozszerzona. Obejmuje np. ochronę w razie śmierci lub inwalidztwa bliskiego członka rodziny, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie z tytułu śmierci rodziców lub teściów.

Ubezpieczenia grupowe są skonstruowane tak, żeby zadowolić jak najszerszą grupę odbiorców. Ich oferta jest zazwyczaj korzystniejsza niż oferta ubezpieczeń indywidualnych, a składki są niższe. Warunkiem zawarcia umowy jest zebranie wymaganej przez zakład ubezpieczeń grupy osób. Do umów grupowych mogą zazwyczaj przystępować również małżonkowie lub partnerzy ubezpieczonego pracownika.

Zakończenie pracy nie musi oznaczać końca umowy ubezpieczeniowej. Zazwyczaj, zakłady ubezpieczeń oferują swoim klientom zamianę polisy grupowej na indywidualną.

Przed zakupem ubezpieczenia indywidualnego warto dowiedzieć się, czy firma, w której pracujesz albo instytucja, do której należysz nie ma w swojej ofercie korzystnego ubezpieczenia grupowego.

Zakłady ubezpieczeń

Zakładów ubezpieczeń, które oferują polisy na życie jest na rynku sporo. Oto kilka przykładów:

 • Aegon S.A.
 • Allianz Życie Polska S.A.
 • MetLife Amplico TU na Życie S.A.
 • Aviva-Życie S.A.
 • BENEFIA TUnŻ S.A.
 • Compensa Życie S.A.
 • Concordia Capital S.A.
 • Ergo Hestia STUnŻ S.A.
 • Generali Życie S.A.
 • ING TUnŻ S.A.
 • Macif Życie TUW
 • Nordea Polska TU na Życie S.A.
 • Pramerica Życie TUiR S.A.
 • PZU Życie S.A.
 • Skandia Życie S.A.
 • Skok Zycie S.A.
 • Warta TUnŻ S.A.

Pełna lista zakładów ubezpieczeń na życie znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Podsumowanie

Wiesz już, jakie ubezpieczenie jest dla Ciebie odpowiednie? Jeśli jeszcze się wahasz, przeczytaj nasze podpowiedzi.

Ikona znak zapytania Ubezpieczenie ma przede wszystkim chronić finansowo Twoją rodzinę, czy ma stanowić dodatek do emerytury?
Jeśli zależy Ci głównie na ochronie finansowej rodziny na wypadek, gdyby miało Ciebie zabraknąć, masz do wyboru dwie opcji:

 • Wybór polisy ochronnej – taka polisa gwarantuje najlepsze zabezpieczenie finansowe Twojej rodzinie w razie, gdyby miało Cię zabraknąć. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia – najczęściej 100% sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego niezależnie od ilości opłaconych składek. Jeśli polisa zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie może stanowić wielokrotność sumy ubezpieczenia.

 • Wybór polisy na życie i dożycie – możesz wybrać górną granicę wieku, do którego będzie obowiązywać umowa. W czasie jej trwania, Twoje życie (czasem też zdrowie) podlega ochronie. W zależności od wybranego wariantu, w chwili, kiedy Ciebie zabraknie, rodzina otrzymuje mniejsze lub większe świadczenia (w niektórych przypadkach jest to nawet trzykrotna wartość sumy ubezpieczenia). Dożycie górnej granicy wieku określonej w polisie gwarantuje Ci wypłatę świadczenia (jego wysokość także zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia).

Jeśli zależy Ci na głównie na oszczędzaniu i chcesz dostawać dodatek do emerytury wybierz ubezpieczenie z funduszem kapitałowym (część składki jest przeznaczana na ochronę, część zamieniana na jednostki uczestnictwa w funduszu kapitałowym) albo ubezpieczenie inwestycyjne (cała składka jest zamieniana na jednostki uczestnictwa w funduszu).

Ikona znak zapytania Chcesz ubezpieczyć nie tylko swoje życie, ale też zdrowie?
Jeśli zależy Ci nie tylko na ubezpieczeniu swojego życia, ale też zdrowia i chcesz, żeby zakład ubezpieczeń wypłacił Ci pomoc finansową, która pomoże Ci opłacić koszty hospitalizacji albo zapewni finansowe wparcie dla rodziny na wypadek Twojej niezdolności do pracy, kup polisę z rozszerzoną ochroną bądź dokup do ubezpieczenia umowy dodatkowe (pytaj o nie agenta lub brokera). Pamiętaj, że szersza ochrona wiąże się z wyższą składką.

Ikona znak zapytania Szukasz ubezpieczenia, które zapewni bezpieczną przyszłość Twojemu dziecku?
Jest to ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie ochrony finansowej dziecku. Właścicielem polisy może być rodzic, krewny, znajomy lub opiekun prawny. Polisa wygasa w dniu osiągnięcia przez dziecko wieku określonego w umowie (górną granicą wieku jest 25 lat). W przypadku śmierci rodzica opłatę składek bierze na siebie zakład ubezpieczeń.Ubezpieczenie posagowe może mieć charakter kapitałowy (wtedy suma ubezpieczenia nie zmienia się) albo inwestycyjny (wtedy taka polisa przypomina standardową polisę z funduszem kapitałowym, suma ubezpieczenia jest zależna od wyników funduszu).

Ikona znak zapytania Czy polisa ma stanowić zabezpieczenie długoterminowego kredytu mieszkaniowego?
Jeśli tak, potrzebne Ci ubezpieczenie ochronne terminowe. Przyjmując, że ochrona życia i zabezpieczenie finansowe rodziny znajduje się dla Ciebie na drugim planie, możesz wybrać ubezpieczenie roczne ze stosunkowo niską stawką i przedłużać je w zależności od okresu trwania kredytu.

Życzymy przemyślanego wyboru i poczucia bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultacja merytoryczna:
Marcin Mroziński
Kancelaria Brokerska
http://www.kancelaria-brokerska.pl/

Strona 3 z 3
 
 
Średnia ocena: 8.78 Liczba ocen: 13
Jak oceniasz
ten artykuł?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opinie Sklepy Produkty
Brak sklepów spełniających podane kryteria