1. “Wprowadzenie do logopedii” Grażyna Gunia, Viktor Lechta

2. “Terapia logopedyczna” Edyta Joanna Lichota

3. “Logopedia. Teoria i praktyka” Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka

4. “Logopedia Teoria zaburzeń mowy” Opracowanie zbiorowe

5. “Wczesna interwencja w logopedii” Opracowanie zbiorowe

6. “Język i logopedia” Opracowanie zbiorowe

7. “Logopedia. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji” Aneta Rudzińska-Rogoży

8. “Vademecum logopedyczne” Krystyna Błachnio

9. “Biomedyczne podstawy logopedii” Opracowanie zbiorowe

10. “Logopedia. Ruch w głosie. Ćwiczenia nie tylko dla dziennikarzy” Bogumiła Toczyska

11. “Reranie. Profilaktyka, diagnoza, korekcja” Ewa Małgorzata Skorek

12. “Afazja a interakcja” Jolanta Panasiuk

13. “Podstawy neurologopedii – podręcznik akademicki” Tadeusz Gałkowski, Elżbieta Szeląg, Grażyna Jastrzębowska

14. “Głośno i wyraźnie 9 lekcji dobrego mówienia” Bogumiła Toczyska

15. “O rozwoju mowy dziecka. Dwa studia” Józef Porayski-Pomsta

16. “Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki” Opracowanie zbiorowe

17. “Medycyna w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie. Trzy drogi – jeden cel” Opracowanie zbiorowe

18. “Psychologia dysleksji” Grażyna Krasowicz-Kupis

19. “Desonoryzacja w dyslalii Analiza artykulacyjna, akustyczna i audytywna” Lilianna Konopska

20. “Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii” Ewa Wolańska, Marlena Kurowska

21. “Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki” Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski

22. “Neurologopedyczne studia przypadków” Elżbieta Stecko

23. “Kwestionariusz badania mowy” Brygida Zioło, Grażyna Billewicz