Nadciśnienie to choroba XXI wieku, dotyka zarówno młodszych jak i starszych. Profilaktyka tej choroby obejmuje także kontrolowanie ciśnienia odpowiednio dobranym, skalibrowanym i niezawodnym aparatem. Czy wiesz, na czym polega metoda Korotkowa?

Rodzaje

Podstawowy podział ciśnieniomierzy uwzględnia miejsce pracy tego urządzenia. Wyróżniamy wtedy ciśnieniomierze:

 • lekarskie
 • domowe

Biorąc pod uwagę miejsce wykonania pomiaru, a następnie technologię pomiaru wyróżniamy ciśnieniomierze:

 • nadgarstkowe – są uważane za najmniej dokładne, ale za to najwygodniejsze (nie wymagają stosowania stetoskopu oraz pompowania, a ich obsługa jest bardzo łatwa)
  • elektroniczne automatyczne – wykorzystują oscylometryczną metodę pomiaru, są w pełni automatyczne
 • na palec – w Polsce są prawie niespotykane, najmniej dokładne, niepolecane dla osób starszych (wyjątek: sytuacja, gdy ktoś nie może za bardzo poruszać rękami)

  • elektroniczne automatyczne
 • naramienne – wymagają mankietu zakładanego na ramię i używania stetoskopu, a wynik jest odczytywany na ekranie LCD
  •  elektroniczne – wykorzystują oscylometryczną metodę pomiaru
   • automatyczne – nie wymagają ręcznego pompowania,
   • półautomatyczne – wymagają ręcznego pompowania,
  • mechaniczne – wymagają ręcznego pompowania i użycia słuchawek lekarskich (stetoskopu), wykorzystują osłuchową metodę pomiaru (tonów Korotkowa)
   • rtęciowe – są uznawane za najdokładniejsze ciśnieniomierze, a z drugiej strony za mało wygodne, nie wymagają kalibracji, są używane jeszcze przez lekarzy. Z uwagi na dyrektywy ograniczające użycie rtęci w Unii Europejskiej ich używanie dozwolone jest wyłącznie w jednostkach ochrony zdrowia.
   • aneroidowe (sprężynowe, zegarowe) – są nieco mniej dokładne niż aparaty rtęciowe, wymagają kalibracji co 12 – 24 miesięcy, aktualnie są najczęściej spotykanym aparatem wśród lekarzy
   • klasy Hi-End – bezrtęciowe, bardzo dokładne ciśnieniomierze elektroniczne, modele najwyższej klasy i jakości z dokładnością pomiaru do 0,4 mmHg. Wykorzystują osłuchową metodę pomiaru. Stosowane również do kalibracji innych ciśnieniomierzy.

Oczywiście nie ma przeciwwskazań, by pacjent kupił sobie ciśnieniomierz profesjonalny i używał go do własnych pomiarów w warunkach domowych. Jednak ten sprzęt kosztuje z reguły kilkaset złotych i nie jest zbyt często wybierany przez pacjentów. Dlatego w tym artykule skupimy się na ciśnieniomierzach przeznaczonych do użytku domowego, czyli głównie aparatach elektronicznych (nadgarstkowych i naramiennych), w minimalnym stopniu wspominając o ciśnieniomierzach domowych mechanicznych (naramiennych aneroidowych lub rtęciowych). Ciśnieniomierze elektroniczne zakładane na palec posiadają najmniejszą dokładność pomiaru ciśnienia i również nie będą tu omawiane.

Ciśnieniomierz nadgarstkowy Sencor SBP 100 Ciśnieniomierz napalec Drive Ciśnieniomierz naramienny automatyczny Mescomp AC 211 Ciśnieniomierz naramienny aneroidowy A&D UA-100
Ciśnieniomierz nadgarstkowy
Sencor SBP 100
Ciśnieniomierz na palec Drive Ciśnieniomierz automatyczny
Mescomp AC 211
Ciśnieniomierz aneroidowy
A&D UA-100

 

Poniżej w tabeli przedstawiamy cechy poszczególnych rodzajów ciśnieniomierzy:

 Cecha / Typ  nadgarstkowy   na palec  naramienny   
elektroniczny rtęciowy aneroidowy Hi-End
Dokładność  ••  •  ••••  •••••   ••••  •••••
Wygoda obsługi  •••••  •••••  ••••  •  ••   •••
Różne rozmiary mankietu       ••••  •••••  •••••  •••••
Małe wymiary  •••••  •••••  •••  •  ••••  •••
Odporność na wstrząsy  ••• •••••  ••••  •  ••••/•••••  ••••
Nie wymagają kalibracji przez wiele lat  ••  ••  ••  •••••  ••  •••••
Duża i czytelna skala  •••  ••  •••••  •••••  ••••  •••••
Przenośność  •••••  •••••  ••••   •  ••••  •••
Pamięć pomiarów •••• ••• •••••      

 Żródło: na podstawie www.diaMedica.pl    

Ciśnieniomierze aneroidowe do użytku domowego

Często używanymi ciśnieniomierzami do użytku domowego są ciśnieniomierze aneroidowe (zegarowe) z wbudowanym stetoskopem. Wymagają pewnej wprawy w posługiwaniu się stetoskopem i znajomości określania ciśnienia metodą Korotkowa. Opisana jest ona w wielu miejscach w Internecie.

Ciśnieniomierze te nie różnią się jakością od ciśnieniomierzy stosowanych w jednostkach ochrony zdrowia. Głowica stetoskopu jest przymocowana na stałe do mankietu w miejscu, gdzie osłuchuje się tonów serca na tętnicy ramiennej, powyżej dołu łokciowego. Takie ciśnieniomierze produkuje np. Boso Bosh+Sohn czy Accoson Cossor&Son.

Przy zakupie ciśnieniomierza aneroidowego czy rtęciowego zwróć uwagę, czy mankiet posiada metalową klamrę (tzw. D-ring), przez którą mankiet jest przewinięty, co ułatwia samodzielne założenie mankietu.

Parametry

Zakres pomiaru ciśnienia krwi

Podawany w mmHg (milimetrach słupa rtęci – jednostka wzięła się od pierwszych ciśnieniomierzy, które w XIX wieku były rtęciowe). W zależności od producenta i modelu maksymalny zakres pomiaru ciśnienia krwi może wynosić od 240 do 320 mmHg.

Zakres pomiaru pulsu

Podawany w liczbie uderzeń na minutę. Różnica między poszczególnymi producentami i modelami nie jest duża i wynosi np. 30 – 180 uderzeń na minutę (AEG), 40 – 160 uderzeń na minutę (Hartmann), 40 – 195 uderzeń na minutę (Sencor), 40 – 200 uderzeń na minutę (Citizen). Jak widać, różnica jest niewielka i nie ma istotnego znaczenia.

Dokładność pomiaru ciśnienia

Należy tu rozróżnić dwa rodzaje dokładności. Pierwszy rodzaj dokładności dotyczy pomiaru ciśnienia powietrza w mankiecie, co jest związane z odwzorowaniem jednej wielkości fizycznej (ciśnienia powietrza) na drugą wielkość (wysokość słupa rtęci, napięcie elektryczne czy odchylenie wskazówki). Ten rodzaj dokładności jest w zasadzie osiągany w dobrym stopniu przez wszystkie typy ciśnieniomierzy, a najlepiej przez ciśnieniomierze rtęciowe i klasy Hi-End. Niemal wszystkie ciśnieniomierze mają dokładność pomiaru określoną na poziomie ± 3 mmHg. Po kilku latach eksploatacji dokładność pomiaru ciśnienia może ulec pogorszeniu w wyniku rozkalibrowania się urządzenia, co dotyczy przede wszystkim ciśnieniomierzy automatycznych i aneroidowych (zegarowych).

Drugi rodzaj dokładności jest związany z określeniem ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi w tętnicy. Tutaj dokładność zależy od metody pomiaru. Największą dokładność gwarantuje metoda osłuchowa wykorzystująca stetoskop, co wymaga jednak posiadania pewnych umiejętności i nie jest to cecha samego ciśnieniomierza, ale człowieka dokonującego pomiaru.

W ciśnieniomierzach automatycznych wykorzystuje się natomiast metodę oscylometryczną, gdzie analiza ciśnienia wykonywana jest przez procesor. Metoda oscylometryczna oparta jest na algorytmach statystycznych, dlatego jest mniej dokładna, a błąd może w rzadkich przypadkach dochodzić nawet do 25% w zależności od algorytmu i indywidualnych cech badanej osoby. Jednak ciśnieniomierze automatyczne posiadają nieporównywalnie wyższą wygodę pomiaru. Są zupełnie wystarczające przynajmniej przy badaniu trendu zmian ciśnienia tętniczego krwi.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na dokładność jest miejsce wykonania pomiaru. Aparaty naramienne są powszechnie uważane za dokładniejsze, gdyż ciśnienie w tętnicy promieniowej nad stawem łokciowym lepiej odzwierciedla ciśnienie krwi człowieka. Poza tym zazwyczaj z aparatów do mierzenia ciśnienia korzystają osoby starsze, u których zmiany miażdżycowe naczyń krwionośnych czasami są przyczyną błędnych odczytów. W związku z tym mierzenie ciśnienia na nadgarstku może nie dawać miarodajnych wyników (będzie się różnić od mierzenia ciśnieniomierzem naramiennym). Dlatego aparaty nadgarstkowe są polecane dla osób poniżej 50. roku życia.

Dokładność pomiaru pulsu

Prawie wszystkie aparaty do mierzenia ciśnienia dokładność pomiaru pulsu podają jako ± 5% wartości odczytu.

Metoda pomiaru

Ciśnieniomierz z metodą oscylometryczną Panasonic EW3109W
Ciśnieniomierz  z metodą oscylometryczną
Panasonic EW3109W
W zasadzie wszystkie powszechnie stosowane metody nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi wykorzystują efekt okluzji (zamknięcia światła tętnicy) pod wpływem zewnętrznej siły związanej z ciśnieniem powietrza wypełniającego mankiet. Stopniowe „zaciskanie” tętnicy przy stale pulsującej krwi sprawia, że do okluzji dochodzi cyklicznie, czemu towarzyszą różne zjawiska fizyczne będące podstawą różnych metod określania ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi.

W wypadku ciśnieniomierzy elektronicznych najczęściej stosowana dostępną metodą jest oscylometryczna. Najogólniej mówiąc, polega ona na analizie charakterystyki zmian ciśnienia (oscylacji), które powstają pod wpływem tętna przy stopniowym naciskaniu mankietu na tętnicę. Ta charakterystyka jest bardzo podobna dla większości populacji ludzkiej, stąd jej analiza przez mikroprocesor pozwala na szacunkowe określenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.Ciśnieniomierz z metodą Korotkowa Homedics BP-300
Ciśnieniomierz  z metodą Korotkowa
HoMedics BPA-300

Drugą, rzadziej stosowaną w domowych urządzeniach metodą pomiaru jest metoda osłuchowa – polegająca na słuchaniu tzw. tonów Korotkowa („bicia serca”) przez osobę badającą, a w niektórych rzadkich modelach przez czujnik elektroniczny. Wykorzystuje tu się zjawiska akustyczne powstające podczas okluzji, co wymaga zastosowania stetoskopu w celu uchwycenia tych wartości obserwowanego ciśnienia powietrza w mankiecie, które odpowiadają ciśnieniu skurczowemu i rozkurczowemu krwi w tętnicy. Ta metoda jest uważana za najdokładniejszą metodę pomiaru ciśnienia i dotyczy głównie ciśnieniomierzy aneroidowych (zegarowych) oraz rtęciowych. Domowe aparaty tego rodzaju posiadają zazwyczaj stetoskop, dla ułatwienia wbudowany już do mankietu.

Na rynku można też spotkać aparaty (Hartmann), które mierzą puls metodą osłuchową (Korotkowa), a jeśli nie jest to możliwe (np. puls jest ledwo słyszalny), to wtedy wykorzystują metodę oscylometryczną.

Czy wiesz, że w oparciu o metodę Korotkowa działają wszystkie ciśnieniomierze lekarskie?

Liczba mankietów – ciśnieniomierz naramienny

Zazwyczaj ciśnieniomierze mają możliwość podłączenia tylko jednego mankietu, ale są też modele (np. Microlife), które pozwalają na równoczesny pomiar z obu ramion (tzw. pierwsza wizyta, która pozwala na określenie, z którego ramienia powinny być brane pomiary).

Wielkość rękawa – ciśnieniomierz naramienny

Rozmiar mankietu ma wpływ na dokładność pomiaru. Nie może być ani zbyt mały, ani zbyt duży. Jeśli z ciśnieniomierza będzie korzystać więcej osób o różnym obwodzie ramienia (np. dorośli, dzieci, osoby otyłe), warto zakupić ciśnieniomierz z mankietem uniwersalnym lub z dodatkowym mankietem o niestandardowym rozmiarze. Większość mankietów posiada możliwość regulacji obwodu tylko w pewnym zakresie, co jest podawane przez producenta.

Aby dobrać odpowiedni mankiet, zmierz swoje ramię w połowie między barkiem a łokciem. Obwód z tego miejsca będzie minimalnym obwodem Twojego mankietu (przy pompowaniu w mankiecie musi być luz szerokości dwóch palców).

Obwód mankietu na nadgarstek – ciśnieniomierz nadgarstkowy

Wybierając ciśnieniomierz, zwróć uwagę na szerokość mankietu na nadgarstek i sprawdź obwód swojej ręki (a także rąk reszty osób, które będą korzystać z urządzenia). Aby zobaczyć, jak duże mogą to być różnice, porównaj przykładowe szerokości mankietu na nadgarstek: 13,5 do 19 cm (np. Microlife), 13,5 do 19,5 cm (np. Boso Bosch&Sohn), 13,5 do 21,5 cm (np. A&D), 13 do 22 cm (np. Breuer).

Rodzaj zasilania

Wszystkie ciśnieniomierze nadgarstkowe mają zasilanie bateryjne. W przypadku aparatów naramiennych jest trochę inaczej: zazwyczaj są zasilane bateriami, ale są też modele wyposażone w zasilanie sieciowe (jest to po prostu drugi sposób zasilania urządzenia – np. Boso Bosch&Sohn, Beurer, Diagnostic, HoMedics, Microlife, Tech-Med).

Jeśli z ciśnieniomierza będziesz korzystać zazwyczaj w domu lub w miejscu, gdzie istnieje możliwość podłączenia do gniazdka elektrycznego, zastanów się nad wyborem urządzenia z zasilaniem sieciowym – zaoszczędzisz na bateriach.

Funkcje

Ręczne ustawianie ciśnienia w rękawie

Zazwyczaj ciśnieniomierze automatyczne same określają, do jakiego poziomu ma zostać napompowany mankiet, są jednak urządzenia (np. Microlife), które pozwalają samodzielnie określić poziom napompowania powietrza (np. w zakresie od 140 do 280). Skraca to czas całkowitego badania, zmniejsza stres u osoby badanej oraz zużycie baterii.

Łatwą kontrolę nad pompowanym powietrzem uzyskasz również w ciśnieniomierzach półautomatycznych, gdzie powietrze pompowane jest ręcznie za pomocą pompki (gruszki) i sam decydujesz, kiedy przestać pompować. Inną korzystną cechą ciśnieniomierzy półautomatycznych jest ich niższa cena.

Pomiar wielokrotny

Ciśnieniomierz automatycznie dokonuje niekiedy kilka pomiarów na raz (np. w odstępach 60-sekundowych lub krótszych ), po czym wynik jest uśredniany i wyświetlany na ekranie. Taki tryb mają urządzenia Microlife (MAM) czy Omron (AVG). Nie ma jednak powszechnej zgodności co do praktycznego znaczenia takiego sposobu pomiaru, z uwagi na zbyt krótkie odstępy pomiędzy pomiarami. Różnice pomiędzy szybko następującymi po sobie pomiarami są naturalne, dlatego większe znaczenie ma jednorazowy pomiar, ale wykonywany prawidłowo w odstępach przynajmniej 1 – 2 minutowych.

Pamiętaj, że czymś innym jest trzykrotny pomiar, a czymś innym średnia z 3 ostatnich pomiarów – średnia z 3 ostatnich pomiarów może dotyczyć nawet 3 ostatnich dni, jeśli pomiar był robiony raz dziennie. Natomiast trzykrotny pomiar oznacza 3 mierzenia ciśnienia pod rząd i podanie średniego wyniku pomiaru (co traktuje się jako jeden pomiar).

Ukrywanie wyników pomiaru

W opisie tej funkcji producent zapewnia, że ukrywanie wyników nie powoduje wzrostu ciśnienia u pacjenta, który może się zestresować wynikami wyświetlanymi na bieżąco (szczególnie przydatne w przypadku pomiaru wielokrotnego). Jeśli wiesz, że niepozytywny wynik może Cie tylko bardziej zestresować, wybierz aparat (np. Microlife) z funkcją ukrywania wyników pomiaru.

Funkcja wykrywania ruchu ciała

Podczas mierzenia ciśnienia nie wolno się poruszać, rozmawiać czy jeść – takie działania wpływają na wynik pomiarów, który może okazać się błędny. Aparaty z funkcją wykrywania ruchu (np. Tech-Med) pozwalają na wyeliminowanie błędnych pomiarów.

Pamięć wyników pomiarów

Taka funkcja będzie przydatna, jeśli chcesz kontrolować swoje ciśnienie przez jakiś dłuższy okres (np. tydzień, miesiąc), aby obliczyć ciśnienie średnie i lepiej ocenić trend oraz rozwój choroby. W zależności od rodzaju urządzenia pamięć wyników pomiarów może obejmować nawet kilkuset wyników, ale pamięć 20 – 40 wyników jest często w zupełności wystarczająca.

Niektóre modele oferują pamięć wyników dla więcej niż jednej osoby, np. dla dwóch osób. Zastanów się przed zakupem, ile osób będzie z niego korzystać i jaka liczba ostatnich pomiarów powinna być zapamiętana.

Bardziej zaawansowane modele pozwalają nawet na przeniesienie wszystkich pamiętanych wyników do komputera w celu dokonania bardziej szczegółowej analizy danych.

Poszczególne modele różnią się między sobą, co ilustruje poniższa tabela:

Liczba wyników Liczba osób Przykładowa marka Rodzaj ciśnieniomierza
396 4 Medmess naramienny
240 2 Rossmax naramienny, nadgarstkowy
60 2 Boso Bosh+Sohn naramienny
120 2 Sencor nadgarstkowy
120 1 AEG nadgarstkowy
100 2 Rossmax nadgarstkowy
99 2 Geratherm naramienny
90 3 Mescomp naramienny
90 2 Panasonic nadgarstkowy
85 1 Geratherm naramienny

 

Niektóre modele z funkcją memory mają też opcję wyciągania średniej z trzech ostatnich pomiarów (np. Diagnostic, Hartmann, Mescomp), a inne z wyników z różnych okresów czasowych (np. godziny, dnia, tygodnia, miesiąca lub wszystkich pomiarów – takie opcje ma Tech-Med).

Na rynku są urządzenia (np. Hartmann, Riester, Rossmax, Tech-Med), które mają możliwość zapamiętywania pomiarów razem z datą, kiedy pomiar był zrobiony. To spore ułatwienie, jeśli musisz zapisywać pomiary z jakiegoś dłuższego okresu.

Data i godzina

Ciśnieniomierz może być też wyposażony w datę i godzinę, które przydają się przy zapisywaniu czasu wyników, ale też sprawiają, że urządzenie może służyć jako zegar np. na szafce nocnej.

Większość modeli ma zegar ustawiany ręcznie, ale jest też dostępny model (Geratherm), który automatycznie ustawia datę i godzinę (zegar radiowy).

Wykrywanie arytmii

Jeszcze nie tak dawno osoby cierpiące na arytmię były skazane na mierzenie ciśnienia w gabinecie lekarskim, ponieważ na rynku było niewiele modeli ciśnieniomierzy dla osób z arytmią (a te, które były, często były bardzo drogie). Z czasem producenci dostrzegli, że chorzy na arytmię potrzebują ciśnieniomierzy, które rozpoznają arytmię, jej rodzaje i potrafią ją odróżnić od innych typowych zakłóceń czy nieregularności pulsu (np. Beurer, Boso Bosh+Sohn, Citizen, Geratherm, Intec, Nissei, Omron, Panasonic, Riester, Rossmax). Jeśli więc cierpisz na zaburzenia rytmu serca, wybierz model, który jest zaprojektowany specjalnie dla osób z tym schorzeniem.

Większość modeli posiada funkcję wykrywające nieregularności pulsu (w tym m.in. arytmie), ale nie należy tego mylić z funkcją wykrywania arytmii. Gdy sygnalizacja nieregularnego rytmu będzie się często powtarzać, to może to co najwyżej świadczyć o prawdopodobnej arytmii i należy to sprawdzić u swojego lekarza. Tylko nieliczne modele potrafią rzeczywiście określać arytmię.

Fuzzy logic (logika rozmyta)

Aparat sam określa, do jakiego poziomu należy napompować mankiet, dzięki czemu pomiary są wiarygodniejsze. Takie rozwiązanie zastosowano np. w urządzeniach A&D, Boso Bosh+Sohn, Breuer, Ca-mi, Diagnostic, Easy Touch, Geratherm, Hartmann, Intec, Medel.

Pojęcie fuzzy logic występuje również jako cecha niektórych zaawansowanych algorytmów określających ciśnienie skurczowe i rozkurczowe krwi.

Głosowe komunikaty pomiaru

Ta funkcja jest bardzo przydatna dla osób starszych i słabo widzących. Polega ona na tym, że wynik pomiaru jest odczytywany – Optimum, Medmess, Medissana.

Wybierając model z głosowymi komunikatami pomiaru sprawdź, czy dostępny jest język polski.

Automatyczna klasyfikacja pomiarów

Aparat wyposażony w tę funkcję wskaże Ci, czy Twoje ciśnienie jest prawidłowe, a jeśli nie jest – jakiego rodzaju jest to nadciśnienie (umiarkowane, wysokie ). Klasyfikacja jest dokonywana zgodnie z WHO, a takie rozwiązanie zastosowano np. w aparatach Boso, Laica, Medmess, Mescomp, Rossmax).

Klasyfikacja pomiarów może się też odbywać za pomocą kolorów – czerwony oznacza ciśnienie nieprawidłowe, a niebieski – ciśnienie w normie (np. Mescomp).

Funkcja przypominania

Aby porównać wyniki z jakiegoś okresu, np. tygodnia lub miesiąca ważne jest dokonywanie pomiarów w tych samych warunkach i w tym samym czasie. Wiedzą o tym producenci i dlatego niektóre urządzenia zostały wyposażone w alarm przypominający o konieczności dokonania pomiaru czy też o wzięciu lekarstw (istotne dla diabetyków).

Sygnalizacja błędu pomiaru

Pomoże Ci ustrzec się przed zapisywaniem błędnych wyników lub niepotrzebnym stresem i wizytami u lekarza. Urządzenie wykrywa błędy związane głównie z uchwyceniem pulsu (np. przy źle założonym mankiecie), a czasami także z nieszczelnością systemu powietrznego.

Wskaźnik zużycia baterii

Ta funkcja również ustrzeże Cię przed błędnymi wynikami i niepotrzebnym stresem – dzięki niej nie musisz pamiętać o konieczności wymiany baterii i masz pewność, że urządzenie działa prawidłowo (np. AEG, Mescomp, Medel).

Automatyczne wyłączanie urządzenia

Po kilku minutach bezczynności urządzenie się wyłączy. W zależności od modelu może to być 1 minuta (np. Sencor, Tech-Med) lub nawet 5 minut (np. Panasonic), ale standardowo są to 3 minuty.

Możliwość prania mankietu

Większość mankietów można czyścić środkami czyszczącymi, ale niektóre mankiety (np. Microlife) można prać w pralce, inne są zmywalne (np. Geratherm). Zwróć na to uwagę, gdy ciśnieniomierz eksploatowany jest bardzo intensywnie.

Certyfikaty, zalecenia, wyróżnienia

Przed zakupem warto przyjrzeć się, czy dany aparat ma (oprócz obowiązkowego CE) certyfikaty lub pozytywne opinie Instytutów Kardiologicznych polskich lub zagranicznych. Taki certyfikat nie powinien determinować wyboru urządzenia, ale powinien być dodatkowym atutem. Czasami większe znaczenie mają jednak wyróżnienia nadane przez organizacje konsumenckie.

Wyposażenie dodatkowe

Niektóre ciśnieniomierze mają oprogramowanie pozwalające przesyłać wyniki badania do komputera – np. za pomocą Bluetooth ( A&D, Rossmax) lub portu USB (Boso, Microlife, Omron). Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz zapisywać swoje wyniki w specjalnym programie (zamiast w papierowym dzienniczku), analizować je w sposób bardziej zaawansowany oraz przesyłać np. lekarzowi.

Producenci i ceny

Decydując się na zakup ciśnieniomierza, rozważ ofertę różnych firm. Oto lista producentów ciśnieniomierzy automatycznych najczęściej pojawiających się w internetowych sklepach:

 • A&D
 • Boso Bosh+Sohn
 • Breuer
 • Harttmann
 • Microlife
 • Omron
 • Riester
 • Tech-Med

Pełną listę producentów i marek przedstawiliśmy poniżej.
W zależności od modelu i producenta możesz wydać na ciśnieniomierz od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, co ilustruje poniższa tabela:

Średnia cena nadgarstkowy naramienny
do 100 zł  Ciśnieniomierz nadgarstkowy Topcom BPM Wrist 2000  Ciśnieniomierz naramienny do 100 zł Tech-Med TMA-6000
Topcom BPM Wrist 2000 Tech-Med TMA-6000
100 – 300 zł  Ciśnieniomierz nadgarstkowy do 300 zł Breuer BC-19  Ciśnieniomierz naramienny do 300 zł Panasonic EW3122
 Beurer BC 19 Panasonic EW 3122
powyżej 300 zł  Ciśnieniomierz nadgarstkowy powyżej 300 zł Microlife BP 3BU1-3  Ciśnieniomierz naramienny powyżej 300 zł Omron HEM-790IT
Microlife BP 3BU1-3 Omron HEM-790IT

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że po przeczytaniu tego artykułu wiesz już, jaki ciśnieniomierz będzie najlepszy. Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi poradami:

ikona znak zapytania Kto będzie korzystał z ciśnieniomierza? Osoba starsza czy młodsza?
Dla osoby młodszej możesz wybrać właściwie każdy rodzaj ciśnieniomierza (nawet nadgarstkowy lub zakładany na palec), ponieważ krążenie jest zazwyczaj dobre i nie ma problemu z mierzeniem ciśnienia. Osobie starszej, a także dla małych dzieci polecamy ciśnieniomierze naramienne, najlepiej automatyczne lub bardzo dobrej jakości ciśnieniomierze nadgarstkowe.

Kupując ciśnieniomierz dla osoby starszej, przyjrzyj się uważnie wielkości cyfr na wyświetlaczu i wybierz model, który ma czytelne wyniki pomiaru (większość producentów dba o to, by cyfry były duże i wyraźne).

ikona znak zapytania Na ile istotna jest dokładność pomiaru?
Ciśnieniomierze automatyczne są rozwiązaniem bardzo wygodnym, ale nie zapewniają tak dokładnego pomiaru, jak ciśnieniomierze mechaniczne ze stetoskopem. Nie stanowi to problemu, gdy priorytetem zakupu ciśnieniomierza jest kontrola trendu zmian ciśnienia w czasie, a dokładny pomiar ciśnienia wykonywany jest wtedy przez lekarza. Gdy jednak chcesz dokładnie mierzyć swoje ciśnienie w sposób samodzielny, to rozważ zakup ciśnieniomierza mechanicznego (aneroidowy lub rtęciowy) ze stetoskopem, co wymaga jednak umiejętności wysłuchiwania tonów Korotkowa. Umiejętność ta nie jest jednak bardzo trudna i nie jest zastrzeżona tylko dla lekarzy.

ikona znak zapytania Czy osoba korzystająca z urządzenia ma arytmię?
Kup model, który ma funkcję wykrywania arytmii i pozwala na mierzenie ciśnienia przy zaburzeniach rytmu serca. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie ciśnieniomierz automatyczny naramienny.

ikona znak zapytania Czy z urządzenia będzie korzystać kilku domowników?
Wybierz model, który pozwoli Ci zapamiętywać pomiary Twoje i Twoich bliskich. Sprawdź też, czy mankiet ma wystarczający zakres obwodu ramienia (lub opcjonalnie w zestawie drugi mniejszy/większy mankiet).

ikona znak zapytania Czy Twoje ramię jest grubsze niż przeciętnie (jesteś przy kości lub jesteś kulturystą)?
Zwróć szczególną uwagę na rozmiar mankietu lub sprawdź, jakiej szerokości mankiet musisz dokupić i czy producent posiada taki rozmiar. Jeśli chcesz korzystać z urządzenia nadgarstkowego, wybierz taką szerokość mankietu, by mieścił Ci się nadgarstek i był jeszcze luz potrzebny na napompowanie urządzenia.

Zwróć również uwagę, czy dostępne mankiety posiadają metalową klamrę (D-ring) ułatwiającą samodzielne założenie mankietu.

ikona znak zapytania Czy z ciśnieniomierza będzie korzystać dziecko?
Dla dziecka jedynym dostępnym rozwiązaniem jest ciśnieniomierz naramienny (z nadgarstkowego nie mogą korzystać dzieci. Zwróć szczególną uwagę na rozmiar mankietu. Ciśnieniomierze mechaniczne (aneroidowe) posiadają zwykle większy wybór mankietów, nawet dla noworodków.

Życzymy Ci ciśnienia 120/80!

————————————————————————————————————————————————————————————–

Konsultacja merytoryczna:
Adam Baraniecki
Sklep diaMedica.pl
www.diamedica.pl

Tabela producentów

 

Marka/Producent domowe lekarskie
nadgarstkowe naramienne elektroniczne
automatyczne półautomatyczne
A&D + + +  
Accoson       +
Accumed +      
AEG + +    
Andon + + +  
Beurer        
Boso Bosch+Sohn + + + +
BOXmet       +
Braun + +    
Ca-Mi   +    
Citizen + +    
Diagnostic + +   +
Easy Touch   +    
ERKA       +
Geratherm + +    
Happy Life + +    
Hartmann        
Heine       +
HoMedics + +    
Inco-veritas       +
Intec + + + +
INTERMED       +
LAICA + +    
Lumiscope + + + +
MDF       +
Medel  +  +    +
Medisana + +    
Medline + + + +
Medmess + +   +
Mescomp   +    
Microlife + + + +
Nissei + + +  
Omron   +   +
Opti + +    
Optimum   +    
Panasonic + +    
Pro Check     +  
Riester   +   +
Rossmax + +    
Sencor + +    
Soho +     +
Spengler       +
TECH-MED + + +  
Terraillon + +    
Topcom + +    
Tytan   +   +
Wenzhou + + + +