W zależności od tego, z jakim statywem mamy do czynienia, poszczególne elementy jego budowy mogą się nieco od siebie różnić, jednak ogólna zasada budowy statywu jest wspólna dla wszystkich tego typu urządzeń.

Statyw – jak jest zbudowany

Statyw to konstrukcja wspierająca się na trzech nogach*), których wysokość i kąt odchylenia są regulowane poprzez system pokręteł lub zacisków. Nogi rozsuwają się zazwyczaj w 3 lub 4 sekcje i łączą się w górnej części statywu, gdzie znajduje się element, do którego przykręca się aparat. Ta część statywu to głowica. Głowica może być zamocowana na kolumnie centralnej, dodatkowej pionowej części, która łączy się z nogami statywu w miejscu ich styku. Głowica statywu może być również przymocowana bezpośrednio w miejscu styku nóg, bez kolumny centralnej. Głowica może być niezależną, wymienialną częścią statywu, lub też może być z nim na stałe zintegrowana.

Schemat budowy statywu
Schemat budowy statywu – Statyw Velbon Sherpa 800R